Bereik Attenza (recruitment) op✆ 088 - 7009710

Anja Poll

Anja brengt de zorgvraag in kaart en stelt een klein team van zorgverleners samen. Anja is het aanspreekpunt voor de verwijzer, de zorgvrager, de zorgverleners en monitort en bewaakt het zorgproces nauwlettend. Haar kracht ligt in snel, praktisch en zorgvuldig handelen, de juiste inschatting maken van wat nodig is en vanuit daar een passend team samen te stellen.

Zorgcoördinator