Bereik ons tussen 9.00 en 17.00 uur op 📞088 - 7009710
Close

Klachtenregeling Attenza B.V.

 

Niet tevreden?
We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Attenza B.V. B.V. en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het
verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij Attenza B.V. B.V. dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met de zorgcoördinator. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Attenza B.V. B.V. heeft een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar via Quasir. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via bemiddeling@quasir.nl of via tel. 0561-618711. U kunt de situatie bespreken en bepalen welke weg u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

Geschillencommissie het Zorggeschil
Indien het behandelen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Een klacht moet schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend worden bij het bestuur van Stichting Zorggeschil: www.zorggeschil.nl

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het schrijven van de brief/ het indienen van de klacht. De geschillencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Attenza via tel. 088-7009700, per mail: info@Attenza.nl

Ook kunt u het volledige klachtenreglement hier downloaden.